Hbr 10,35

WYŻSZOŚĆ KAPŁAŃSTWA CHRYSTUSOWEGO
WNIOSKI MORALNE Z DOTYCHCZASOWYCH ROZWAŻAŃ
Wierność nowemu objawieniu
10 35 Nie pozbywajcie się więc nadziei waszej, która ma wielką zapłatę.


Zobacz rozdział