Hbr 10,36

WYŻSZOŚĆ KAPŁAŃSTWA CHRYSTUSOWEGO
WNIOSKI MORALNE Z DOTYCHCZASOWYCH ROZWAŻAŃ
Wierność nowemu objawieniu
10 36 Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście spełniając wolę Bożą, dostąpili obietnicy.


Zobacz rozdział