Hbr 10,5-7

WYŻSZOŚĆ KAPŁAŃSTWA CHRYSTUSOWEGO
WYŻSZOŚĆ OFIARY CHRYSTUSA
Zniesienie ofiary Starego Przymierza
10 5 Przeto przychodząc na świat, mówi*: Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; 6 całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. 7 Wtedy rzekłem: Oto idę - w zwoju księgi napisano o Mnie - abym spełniał wolę Twoją, Boże.


Przypisy

10,5 - Ps 40[39],7nn (LXX) - wkłada Autor w usta Syna Bożego.

Zobacz rozdział