Hbr 12,15

WYŻSZOŚĆ KAPŁAŃSTWA CHRYSTUSOWEGO
WNIOSKI MORALNE Z DOTYCHCZASOWYCH ROZWAŻAŃ
Chrystus-Arcykapłan wzorem wytrwałości
12 15 Baczcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Bożej, aby jakiś korzeń gorzki, który rośnie w górę, nie spowodował zamieszania*, a przez to nie skalali się inni,


Przypisy

12,15 - Pwt 29,17 (LXX); Dz 8,23.

Zobacz rozdział