Hbr 13,1

WYŻSZOŚĆ KAPŁAŃSTWA CHRYSTUSOWEGO
WNIOSKI MORALNE Z DOTYCHCZASOWYCH ROZWAŻAŃ
Ofiarna służba chrześcijan w Nowym Przymierzu
13 1 Niech trwa braterska miłość.


Zobacz rozdział