Hbr 13,5c-6

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
Nie można jednoznacznie wskazać: 13,5c
WYŻSZOŚĆ KAPŁAŃSTWA CHRYSTUSOWEGO
WNIOSKI MORALNE Z DOTYCHCZASOWYCH ROZWAŻAŃ
Ofiarna służba chrześcijan w Nowym Przymierzu
13 5 Postępowanie wasze niech będzie wolne od chciwości na pieniądze: zadowalajcie się tym, co macie. Sam bowiem powiedział: Nie opuszczę cię ani pozostawię*. 6 Śmiało więc mówić możemy: Pan jest wspomożycielem moim, nie ulęknę się, bo cóż może mi uczynić człowiek?*


Przypisy

13,5 - Pwt 31,6.
13,6 - Ps 118[117],6.

Zobacz rozdział