Hbr 13,6

WYŻSZOŚĆ KAPŁAŃSTWA CHRYSTUSOWEGO
WNIOSKI MORALNE Z DOTYCHCZASOWYCH ROZWAŻAŃ
Ofiarna służba chrześcijan w Nowym Przymierzu
13 6 Śmiało więc mówić możemy: Pan jest wspomożycielem moim, nie ulęknę się, bo cóż może mi uczynić człowiek?*


Przypisy

13,6 - Ps 118[117],6.

Zobacz rozdział