Hbr 2,17-18

O WYŻSZOŚCI NOWEGO PRZYMIERZA
Chrystus głową królestwa mesjańskiego
2 17 Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. 18 W czym bowiem sam cierpiał będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom.


Zobacz rozdział