Hbr 3,1

O WYŻSZOŚCI NOWEGO PRZYMIERZA
Wyższość Chrystusa nad Mojżeszem
3 1 Dlatego, bracia święci, uczestnicy powołania niebieskiego, zwróćcie uwagę na Apostoła i Arcykapłana naszego wyznania, Jezusa,


Zobacz rozdział