Hbr 4,12

O WYŻSZOŚCI NOWEGO PRZYMIERZA
Odpoczynkiem chrześcijan - odpoczynek Boga
4 12 Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca*.


Przypisy

4,12 - Por. 1 Tes 2,13. Boże słowo objawione rozsądza szczerość intencji u tych, którzy go słuchają.

Zobacz rozdział