Hi 12,12

POEMAT
Część pierwsza
DYSKUSJA HIOBA Z PRZYJACIÓŁMI
PIERWSZY SZEREG MÓW
Odpowiedź Hioba: Mądrość i potęga Boga
Bóg jest mądry...
12 12 [Więc tylko] u starców jest mądrość, roztropność u wiekiem podeszłych?


Zobacz rozdział