Hi 12,19

POEMAT
Część pierwsza
DYSKUSJA HIOBA Z PRZYJACIÓŁMI
PIERWSZY SZEREG MÓW
Odpowiedź Hioba: Mądrość i potęga Boga
...inaczej niż ludzie
12 19 Kapłanów pośle nierozważnych*, powali największych mocarzy.


Przypisy

12,19 - Inni: "bosych".

Zobacz rozdział