Hi 2,11

Część wstępna
HISTORIA CIERPIEŃ BOGOBOJNEGO HIOBA
Odwiedziny trzech przyjaciół
2 11 Usłyszeli trzej przyjaciele Hioba o wszystkim, co na niego spadło, i przyszli, każdy z nich z miejscowości swojej: Elifaz z Temanu. Bildad z Szuach i Sofar z Naamy*. Porozumieli się, by przyjść, boleć nad nim i pocieszać go.


Przypisy

2,11 - Nazwy wskazują na Edomitów, znanych z mądrości.

Zobacz rozdział