Hi 2,4n

Część wstępna
HISTORIA CIERPIEŃ BOGOBOJNEGO HIOBA
Druga rozmowa szatana z Bogiem
2 4 Na to szatan odpowiedział Panu: «Skóra za skórę. Wszystko, co człowiek posiada, odda za swoje życie. 5 Wyciągnij, proszę, rękę i dotknij jego kości i ciała. Na pewno Ci w twarz będzie złorzeczył».


Zobacz rozdział