Hi 2,7

Część wstępna
HISTORIA CIERPIEŃ BOGOBOJNEGO HIOBA
Hiob dotknięty chorobą trądu
2 7 Odszedł szatan sprzed oblicza Pańskiego i obsypał Hioba trądem złośliwym, od palca stopy aż do wierzchu głowy.


Zobacz rozdział