Hi 25

POEMAT
Część pierwsza
TRZECI SZEREG MÓW
Trzecia mowa Bildada: Potęga Boga a słabość człowieka
Bóg stworzył świat
25 1 * Wtedy zabrał głos Bildad z Szuach i rzekł: 2 «Z Nim panowanie i groza, na niebie ustalił porządek. 3 Czy siły Jego kto zliczy? Na kogo nie stawia zasadzki?
Człowiek - robaczkiem
4 Czy człowiek jest sprawiedliwy w oczach Boga*, a syn niewiasty - bezgrzeszny? 5 Jeśli niejasny i księżyc, gwiazdy przed Nim nieczyste, 6 tym więcej człowiek - ten robak, i syn człowieczy - znikomość».


Przypisy

25,1 - Układ rozdz. 24-27 nieco zmieniony, ostatnio często przyjmowany.
25,4 - Myśl częsta w literaturze akkadyjskiej, por. Koh 7,20.

Zobacz rozdział