Hi 28

POEMAT
Część pierwsza
TRZECI SZEREG MÓW
Hymn o mądrości*
Przejawy ludzkiej mądrości
28 1 Istnieje kopalnia srebra i miejsce, gdzie płuczą złoto. 2 Dobywa się z ziemi żelazo, kamienie na miedź* przetapiają, 3 kres się kładzie ciemności, przeszukuje się wszystko dokładnie, kamień i mroki, i zmierzch. 4 Na odludziu kopią chodniki, hen tam, gdzie noga się gubi, zawieszeni kołyszą się samotni. 5 Ziemię, skąd chleb pochodzi, od dna pustoszą jak ogniem*, 6 bo kamień i szafir zawiera z ziarnkami złota zmieszany. 7 Drapieżnik nie zna tam ścieżki, nie widzi jej oko sępa; 8 nie dojdzie tam dumne zwierzę, nawet i lew tam nie dotrze. 9 By wyciągnąć ręce po krzemień, do gruntu przewraca się góry, 10 w skale się kuje chodniki, a oko otwarte na wszelką kosztowność; 11 tamuje się źródła rzek, by skarby wydobyć na powierzchnię.
Nieznana droga do mądrości
12 A skąd pochodzi mądrość* i gdzie jest siedziba wiedzy? 13 Człowiek nie zna tam drogi, nie ma jej w ziemi żyjących. 14 Otchłań mówi: «Nie we mnie». «Nie u mnie» - tak morze dowodzi.
Bezcenna jej wartość
15 Nie daje się za nią złota, zapłaty nie waży się w srebrze, 16 nie płaci się za nią złotem z Ofiru, ni sardoniksem rzadkim, ni szafirem. 17 Złoto i szkło* jej nierówne, nie wymienisz jej na złote naczynie; 18 nie liczy się kryształ i koral, perły przewyższa posiadanie mądrości. 19 I topaz z Kusz nie dorówna, najczystsze złoto* nie starczy.
Bóg sam ją posiada
20 Skąd więc pochodzi mądrość i gdzie jest siedziba wiedzy? 21 Zakryta dla oczu żyjących, i ptakom powietrznym nieznana. 22 Podziemie i Śmierć oświadczają: «Nie doszło tu echo jej sławy». 23 Droga tam Bogu wiadoma, On tylko zna jej siedzibę; 24 On przenika krańce ziemi, bo widzi wszystko, co jest pod niebem; 25 określił potęgę wiatru, ustalił granice wodzie. 26 Gdy wyznaczał prawo deszczowi, a drogę wytyczał piorunom, 27 wtedy ją widział i zmierzył, wtenczas ją zbadał dokładnie. 28 A do człowieka* powiedział: «Bojaźń Boża - zaiste mądrością, roztropnością zaś - zła unikanie».


Przypisy

28,1 - Ten rozdział przygotowuje wystąpienie Elihu i Boga oraz walczy z naturalizmem Hioba i przyjaciół, opierających się w dyskusji tylko na własnym rozumie.
28,2 - Kopalnie miedzi były na Synaju i w krainie Edomu.
28,5 - Ziemia żywi człowieka, a on niezadowolony z tego wdziera się do jej wnętrza.
28,12 - Człowiek zdoła wiele rzeczy odkryć, prócz Mądrości.
28,17 - "Szkło" - wówczas bardzo ceniony materiał, wyrabiany w Egipcie.
28,19 - Wlg: "Farba".
28,28 - W przeciwieństwie do tajemnic Bożej Mądrości, podstawą postępowania człowieka jest bogobojność, bo naturalnym rozumem tajemnic Bożych się nie zgłębi.

Zobacz rozdział

Możesz więcej!

Notatki do fragmentów
Historia ostatnio wyszukanych

Załóż konto

Księga Hioba

Hi

Zobacz wstęp i często szukane fragmenty

Dowiedz się więcej!

Masz pomysł?

Napisz do nas i pomóż nam rozwijać wyszukiwarkę

Kontakt

Odkrywaj Słowo Boże

Zobacz co inni wyszukiwali

Zainspiruj się

Polecamy

Laboratorium wiary i kultury

Laboratorium wiary i kultury