Hi 28

POEMAT
Część pierwsza
TRZECI SZEREG MÓW
Hymn o mądrości*
Przejawy ludzkiej mądrości
28 1 Istnieje kopalnia srebra i miejsce, gdzie płuczą złoto. 2 Dobywa się z ziemi żelazo, kamienie na miedź* przetapiają, 3 kres się kładzie ciemności, przeszukuje się wszystko dokładnie, kamień i mroki, i zmierzch. 4 Na odludziu kopią chodniki, hen tam, gdzie noga się gubi, zawieszeni kołyszą się samotni. 5 Ziemię, skąd chleb pochodzi, od dna pustoszą jak ogniem*, 6 bo kamień i szafir zawiera z ziarnkami złota zmieszany. 7 Drapieżnik nie zna tam ścieżki, nie widzi jej oko sępa; 8 nie dojdzie tam dumne zwierzę, nawet i lew tam nie dotrze. 9 By wyciągnąć ręce po krzemień, do gruntu przewraca się góry, 10 w skale się kuje chodniki, a oko otwarte na wszelką kosztowność; 11 tamuje się źródła rzek, by skarby wydobyć na powierzchnię.
Nieznana droga do mądrości
12 A skąd pochodzi mądrość* i gdzie jest siedziba wiedzy? 13 Człowiek nie zna tam drogi, nie ma jej w ziemi żyjących. 14 Otchłań mówi: «Nie we mnie». «Nie u mnie» - tak morze dowodzi.
Bezcenna jej wartość
15 Nie daje się za nią złota, zapłaty nie waży się w srebrze, 16 nie płaci się za nią złotem z Ofiru, ni sardoniksem rzadkim, ni szafirem. 17 Złoto i szkło* jej nierówne, nie wymienisz jej na złote naczynie; 18 nie liczy się kryształ i koral, perły przewyższa posiadanie mądrości. 19 I topaz z Kusz nie dorówna, najczystsze złoto* nie starczy.
Bóg sam ją posiada
20 Skąd więc pochodzi mądrość i gdzie jest siedziba wiedzy? 21 Zakryta dla oczu żyjących, i ptakom powietrznym nieznana. 22 Podziemie i Śmierć oświadczają: «Nie doszło tu echo jej sławy». 23 Droga tam Bogu wiadoma, On tylko zna jej siedzibę; 24 On przenika krańce ziemi, bo widzi wszystko, co jest pod niebem; 25 określił potęgę wiatru, ustalił granice wodzie. 26 Gdy wyznaczał prawo deszczowi, a drogę wytyczał piorunom, 27 wtedy ją widział i zmierzył, wtenczas ją zbadał dokładnie. 28 A do człowieka* powiedział: «Bojaźń Boża - zaiste mądrością, roztropnością zaś - zła unikanie».


Przypisy

28,1 - Ten rozdział przygotowuje wystąpienie Elihu i Boga oraz walczy z naturalizmem Hioba i przyjaciół, opierających się w dyskusji tylko na własnym rozumie.
28,2 - Kopalnie miedzi były na Synaju i w krainie Edomu.
28,5 - Ziemia żywi człowieka, a on niezadowolony z tego wdziera się do jej wnętrza.
28,12 - Człowiek zdoła wiele rzeczy odkryć, prócz Mądrości.
28,17 - "Szkło" - wówczas bardzo ceniony materiał, wyrabiany w Egipcie.
28,19 - Wlg: "Farba".
28,28 - W przeciwieństwie do tajemnic Bożej Mądrości, podstawą postępowania człowieka jest bogobojność, bo naturalnym rozumem tajemnic Bożych się nie zgłębi.

Zobacz rozdział