Hi 34

POEMAT
Część druga
MOWY ELIHU
Druga mowa Elihu: Bóg wszystkich karze
Wezwanie do uwagi
34 1 Dalej ciągnął Elihu, i rzekł: 2 «Mędrcy, słuchajcie mych słów, nastawcie, znawcy, swe uszy: 3 bo ucho odróżnia słowo, a podniebienie smakuje pokarmy. 4 Szukajmy, co dla nas jest słuszne, wspólnie rozważmy, co dobre.
Hiob rzuca obelgi
5 * Bo Hiob powiedział: "Jestem bez zmazy, a Bóg odebrał mi prawo: 6 wbrew prawu zostałem uznany za kłamcę, nie goi się rana, a jestem bez winy". 7 Kto jest podobny do Hioba, co pije obelgi jak wodę, 8 razem z grzesznymi chce kroczyć i z nieprawymi wspólną iść drogą? 9 Bo rzekł: "Nie zyskam nic na tym, że żyję z Bogiem w przyjaźni".
Światem rządzi sprawiedliwość
10 Więc posłuchajcie, rozumni mężowie: Bóg jest daleki od grzechu, Wszechmocny - od nieprawości. 11 Według czynów każdemu zapłaci, odda, kto na co zasłużył. 12 Nie, Bóg nie działa zdradliwie ni Wszechmocny praw niczyich nie łamie.
Bóg opiekuje się światem
13 Kto Jemu zlecił ziemię, a kto założył cały świat? 14 Niech tylko zwróci uwagę, niech życie i tchnienie odbierze, 15 a wszelkie ciało zaginie i człowiek w pył się obróci.
Bezstronny władca
16 Posłuchaj, jeśliś rozumny, i nadstaw ucha na moje słowa. 17 Czy mógłby rządzić wróg prawa? Potępisz Mocarza sprawiedliwego? 18 Czy króla ktoś nazwie: "Nicponiu"*, lub możnych określi: "Zbrodniarze"? 19 On nie schlebia książętom, bogacza nie stawia przed biednym, bo wszyscy są dziełem rąk Jego.
Bóg zna sprawy człowiecze
20 Wszak giną nagle wśród nocy, burzy się naród - mijają, ciemięzcę bez trudu się strąca. 21 Utkwił On swój wzrok w drogę ludzi i widzi wszystkie ich kroki. 22 Nie ma ciemności ni mroku, gdzie by się schował nieprawy. 23 On człowiekowi nie ustala terminów, by stanął przed Bożym sądem. 24 Rozbija mocarzy bez dochodzenia, a innych w ich miejsce osadza*.
Nieprawość bywa karana
25 Zna dokładnie ich występki. Nocą ich niszczy i miażdży. 26 Chłoszcze ich jako grzeszników, na miejscu zewsząd widocznym*: 27 za to, że odeszli od Niego, że dróg Jego wszystkich nie strzegli*. 28 Z ich winy Go doszedł krzyk biednych, a On słucha wołania ubogich.
Niezmienny wyrok Boga
29 Choć milczy, kto Go potępi, gdy schowa się, kto Go zobaczy? On patrzy na męża i naród, 30 by nie rządził człowiek nieprawy* i nie był pułapką dla ludu.
Cierpliwość miłosiernego Boga
31 Lecz jeśli ktoś mówi do Boga: "Zwiedziono mnie, nie chcę przestępstwa, 32 pokaż mi, czego nie widzę, poprawię, co źle uczyniłem", 33 ty kary żądając - Nim gardzisz. Gdy nie ja, lecz ty sam wybierasz, więc wyjaw, co [o tym] sądzisz.
Hiob nie ma racji
34 Powiedzą mi ludzie rozsądni i człowiek mądry, co słucha: 35 "Hiob nierozważnie przemawia, to słowa nieprzemyślane". 36 Lecz Hioba zbadajmy dokładnie, bo mówi jak ludzie bezbożni*. 37 Bunt dodaje do grzechu i w ręce już przy nas klaszcze, a przeciw Bogu mnoży słowa»*.


Przypisy

34,5 - Por. zwł. Hi 27,5n oraz Hi 6,29n; Hi 10,7; Hi 13,23; Hi 16,17; Hi 19,4n; Hi 23,7.10nn; Hi 29,12-17; Hi 31,1-37. Jednak zarzut Elihu nie jest w pełni słuszny, bo Hiob ma też świadomość własnej grzeszności (por. Hi 9,2n.21.29; Hi 10,14; Hi 13,26; Hi 14,16n), ale utrzymuje, że cierpienie nie ma swej całkowitej przyczyny w grzechach uczynkowych, co twierdzą jego przyjaciele.
34,18 - "Nicponiu" - w oryginale: "Belial". Autor chce powiedzieć, że Bóg musi być sprawiedliwy jako władca świata (por. Rdz 18,25).
34,24 - Elihu odpowiada na zarzut Hioba, jakoby Boga trzeba powoływać do sądu: On widzi wszystko, stąd nie ma mowy o niesprawiedliwości z Jego strony.
34,26 - Chodzi o publiczną egzekucję.
34,27 - Por. Hi 24,13.
34,30 - Wlg: "On czyni, aby dla grzechów ludu królował człowiek obłudny".
34,36 - Wlg: "Ojcze mój, niech Hiob będzie doświadczony do końca, nie odstępuj od człowieka nieprawego".
34,37 - Inni popr. stych środkowy: "Wątpi o swoim występku".

Zobacz rozdział

Możesz więcej!

Notatki do fragmentów
Historia ostatnio wyszukanych

Załóż konto

Księga Hioba

Hi

Zobacz wstęp i często szukane fragmenty

Dowiedz się więcej!

Masz pomysł?

Napisz do nas i pomóż nam rozwijać wyszukiwarkę

Kontakt

Odkrywaj Słowo Boże

Zobacz co inni wyszukiwali

Zainspiruj się

Polecamy

Modlitwa w drodze

Modlitwa w drodze