Hi 34,23n

POEMAT
Część druga
MOWY ELIHU
Druga mowa Elihu: Bóg wszystkich karze
Bóg zna sprawy człowiecze
34 23 On człowiekowi nie ustala terminów, by stanął przed Bożym sądem. 24 Rozbija mocarzy bez dochodzenia, a innych w ich miejsce osadza*.


Przypisy

34,24 - Elihu odpowiada na zarzut Hioba, jakoby Boga trzeba powoływać do sądu: On widzi wszystko, stąd nie ma mowy o niesprawiedliwości z Jego strony.

Zobacz rozdział