Hi 36

POEMAT
Część druga
MOWY ELIHU
Czwarta mowa Elihu: Sens cierpień Hioba
Elihu jest prawdomówny
36 1 Dodał jeszcze Elihu, i rzekł: 2 Poczekaj chwilkę, wyjaśnię, bo jeszcze mam słowa od Boga. 3 Daleko poniosę swą wiedzę, by ukazać sprawiedliwość Stwórcy. 4 Naprawdę, nie mówię podstępnie, prawdziwie jest mędrzec przed tobą.
Bóg jest sprawiedliwy
5 Oto Bóg nie odrzuca potężnych, umysłów potężnych duchem, 6 ale ciemięzcy żyć nie dozwoli, ubogim przyznaje słuszność, 7 nie spuszcza oka z uczciwych, osadza ich na tronach z królami, wywyższa ich po wsze czasy.
Cierpliwie nawraca
8 * Gdy powrozami związani, w kajdany nędzy zostaną zakuci, 9 wtedy im stawia przed oczy ich czyny, by ciężkość przestępstw widzieli. 10 Otwiera im uszy na radę, namawia: od zła niech odstąpią! 11 Gdy usłuchają z poddaniem, dni płyną im w dobrobycie, a lata mijają w szczęściu.
Opornych czeka dotkliwa kara
12 Niewierni muszą zginąć od dzidy, wyginą z braku rozumu. 13 Ludzie zatwardziali gniew chowają, związani nie chcą ratunku; 14 wyginą za dni młodości, a życie ich godne pogardy*. 15 Biednego On ratuje przez nędzę, cierpieniem otwiera mu uszy*.
Poddaj się Bogu!
16 I ciebie chce On wybawić z nieszczęść, przed tobą jest dal, nie cieśnina, i stół opływający tłuszczem. 17 Lecz ty osądzasz jak niewierny*. Dosięgną cię prawa i sądy. 18 Strzeż się, by cię nie zwiodła obfitość i nie zmylił hojny okup. 19 * Czy skłoni Mocarza twój krzyk bólu, choćbyś wytężył swe siły? 20 Spróbuj nie wzdychać do nocy, w której odchodzą najbliżsi. 21 Strzeż się, a zła unikaj! Przez nie dosięgła cię nędza. 22 Wielki jest Bóg w swej wszechmocy, któż takim mistrzem jak On? 23 Kto Jego drogę chce zganić? Kto powie: "Źle uczyniłeś"? 24 Staraj się chwalić Jego dzieła*, gdy o nich się pieśni układa. 25 Ogląda je każdy z radością, choć widzi je tylko z daleka. 26 Wielki jest Bóg, choć nieznany*, lat Jego nikt nie policzy. 27 On krople wody podnosi i mgłę na deszcz skrapla*, 28 one płyną z nieba wysoko, obficie spływają na ludzi*. 29 A kto pojmuje warstwę chmur i huk [niebieskiego] namiotu?* 30 On, Najwyższy, ogniem zieje i zakrywa podstawy morza. 31 Tak utrzymuje* ludzi i żywność im daje obficie. 32 Błyskawicą zbrojne ma ręce, wskazuje jej cel oznaczony, 33 głos przeciw niemu wydaje: zazdrosny gniew na nieprawość*.


Przypisy

36,8 - (Hi 36, 8-11) - Cierpienie może mieć właściwości wychowawcze, celem zachowania człowieka od grzechu, a specjalnie od pychy.
36,14 - "Pogardy", dosł. "jak nierządnic".
36,15 - Tzn. poucza.
36,17 - Wiersz różnie tłumaczony.
36,19 - (Hi 36,19n) - Wiersze trudne, może z innego kontekstu, różnie poprawiane.
36,24 - Wlg: "Pomnij, że nie znasz dzieła Jego".
36,26 - Por. Hi 28. Elihu idzie dalej aniżeli Hiob lub jego przyjaciele, którzy uważali, że Boga można poznać dogłębnie zwykłym ludzkim umysłem lub na drodze doświadczenia, które różnie od Hioba komentowali.
36,27 - Tłum. przypuszczalne.
36,28 - Tu niektórzy umieszczają wiersz 31.
36,29 - Wlg: "Jeśli będzie chciał rozciągnąć obłoki jak namiot swój, błyskać światłem swoim z wierzchu, to nawet głębiny morskie okryje".
36,31 - Burza nie tylko niszczy, ale także zrasza zeschłą glebę.
36,33 - Wiersz różnie poprawiany. Głos grzmotu przerażający grzeszników uważano za objaw gniewu Bożego.

Zobacz rozdział

Możesz więcej!

Notatki do fragmentów
Historia ostatnio wyszukanych

Załóż konto

Księga Hioba

Hi

Zobacz wstęp i często szukane fragmenty

Dowiedz się więcej!

Masz pomysł?

Napisz do nas i pomóż nam rozwijać wyszukiwarkę

Kontakt

Odkrywaj Słowo Boże

Zobacz co inni wyszukiwali

Zainspiruj się

Polecamy

Nowa Ewangelizacja (KEP)

Nowa Ewangelizacja (KEP)