Hi 36,26

POEMAT
Część druga
MOWY ELIHU
Czwarta mowa Elihu: Sens cierpień Hioba
Poddaj się Bogu!
36 26 Wielki jest Bóg, choć nieznany*, lat Jego nikt nie policzy.


Przypisy

36,26 - Por. Hi 28. Elihu idzie dalej aniżeli Hiob lub jego przyjaciele, którzy uważali, że Boga można poznać dogłębnie zwykłym ludzkim umysłem lub na drodze doświadczenia, które różnie od Hioba komentowali.

Zobacz rozdział