J 1,3

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA JAKO SŁOWA, ŚWIATŁOŚCI I ŻYCIA
O SŁOWIE
Prolog
1 3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało*.


Przypisy

1,3 - Niektórzy łączą ten stych w jedno zdanie z 4a: "Co się stało, w Nim było życiem."

Zobacz rozdział