J 1,5

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA JAKO SŁOWA, ŚWIATŁOŚCI I ŻYCIA
O SŁOWIE
Prolog
1 5 a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.


Zobacz rozdział