J 11,52

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA JAKO SŁOWA, ŚWIATŁOŚCI I ŻYCIA
W OSTATNIEJ DRODZE DO JEROZOLIMY
Narada kapłanów
11 52 a nie tylko za naród, ale także, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno*.


Przypisy

11,52 - Śmierć Chrystusa będzie czymś więcej niż wybawieniem narodu z niebezpieczeństwa grożącego ze strony Rzymian, dokona bowiem zbawienia wszystkich ludzi jako dzieci Bożych (J 1,29; J 10,15n; J 19,37; 1 J 2,2).

Zobacz rozdział