J 12,16

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
WYPADKI POPRZEDZAJĄCE
Uroczysty wjazd do Jerozolimy*
12 16 Z początku Jego uczniowie tego nie zrozumieli. Ale gdy Jezus został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że to o Nim było napisane i że tak Mu uczynili.


Przypisy

12,12 - Por. Mt 21,1-11; Mk 11,1-11; Łk 19,29-40.

Zobacz rozdział