J 12,3

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
WYPADKI POPRZEDZAJĄCE
Uczta w Betanii*
12 3 Maria zaś wzięła funt* szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła*. A dom napełnił się wonią olejku.


Przypisy

12,1 - Por. Mt 26,6-13 z przypisem; Mk 14,3-9.
12,3 - "Funt" wynosił ok. 325 g (rzymska libra). "Otarła" - w Łk 7,38 jest inna kobieta.

Zobacz rozdział