J 12,32

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
WYPADKI POPRZEDZAJĄCE
Godzina Syna Człowieczego
12 32 A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony*, przyciągnę wszystkich do siebie».


Przypisy

12,32 - Sens: gdy zostanę zabrany z ziemi i obdarzony chwałą (por. J 12,23.41; J 16,7.13n) przez śmierć na krzyżu (por. J 3,14; J 8,28)

Zobacz rozdział