J 12,41.45

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
WYPADKI POPRZEDZAJĄCE
Niedowiarstwo Żydów
12 41 Tak powiedział Izajasz, ponieważ ujrzał chwałę Jego i o Nim mówił. 45 A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał.


Zobacz rozdział