J 12,8

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
WYPADKI POPRZEDZAJĄCE
Uczta w Betanii*
12 8 Bo ubogich zawsze macie u siebie, ale Mnie nie zawsze macie».


Przypisy

12,1 - Por. Mt 26,6-13 z przypisem; Mk 14,3-9.

Zobacz rozdział