J 13,34

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
MOWA POŻEGNALNA
Wobec bliskiego rozstania
13 34 Przykazanie nowe* daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.


Przypisy

13,34 - Przykazania Starego Prawa (Kpł 19,11-18; Mt 22,34-40; Rz 13,9nn) Jezus przekształca swoją miłością (J 13,1; 1 J 3,11; 1 J 4,10nn) i ta miłość ma być najwyższym przykazaniem w Nowym Przymierzu (Mt 25,31-40; por. 1 Kor 13,1)

Powiązane utwory

Przykazanie nowe daję wam ks. Zdzisław Bernat - 1 Kor 13,1-13; J 13,34

Przykazanie nowe daję wam Zofia Jasnota - 1 Kor 13,1-13; J 13,34

Śpiewnik liturgiczny; Śpiewnik Archidiecezji Katowickiej; Droga do Nieba - 1-głosowy

Przykazanie nowe daję wam Marian Machura - J 13,34; 1 Kor 13,1-13

Chorał opolski; Śpiewnik Archidiecezji Katowickiej; Droga do Nieba; Exsultate Deo - 1-głosowy

Mandatum novum Taize - J 13,34

Daję wam przykazanie nowe ks. Karol Mrowiec - J 13,34

Exsultate Deo - 4-głosowy chór a cappella (SATB)

Daję wam przykazanie nowe T. Chmielecki - J 13,34

Exsultate Deo - 4-głosowy chór a cappella (SATB)

Zobacz rozdział