J 14,13

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
MOWA POŻEGNALNA
Do domu Ojca
14 13 A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu.


Zobacz rozdział