J 15,25

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
MOWA POŻEGNALNA
Nienawiść świata. Świadectwo Ducha Świętego
15 25 Ale to się stało, aby się wypełniło słowo napisane w ich Prawie: Nienawidzili Mnie bez powodu*.


Przypisy

15,25 - Ps 35[34],7.19; Ps 69[68],5.

Zobacz rozdział