J 16,11

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
MOWA POŻEGNALNA
Sąd Ducha Świętego
16 11 wreszcie o sądzie - bo władca tego świata został osądzony.


Zobacz rozdział