J 16,8

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
MOWA POŻEGNALNA
Sąd Ducha Świętego
16 8 * On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie.


Przypisy

16,8 - Duch - Pocieszyciel ma przekonać świat o jego niedowiarstwie, o Boskim posłannictwie Chrystusa i klęsce "władcy tego świata" - szatana (J 12,31; J 14,30)

Zobacz rozdział