J 17,12

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
MODLITWA ARCYKAPŁAŃSKA CHRYSTUSA
Prośba za uczniów
17 12 Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo*.


Przypisy

17,12 - Por. Ps 41[40],10; Ps 109[108],8; Dz 1,16.

Zobacz rozdział