J 17,17

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
MODLITWA ARCYKAPŁAŃSKA CHRYSTUSA
Prośba za uczniów
17 17 Uświęć ich* w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą.


Przypisy

17,17 - Oddzieleni od świata Apostołowie zostali posłani jak Syn (J 10,36) dla szerzenia posłannictwa Syna (J 4,38) i prawdziwego kultu odnowionego przez ofiarę Jezusa Chrystusa (J 2,21; J 4,23; por. J 15,13; 1 Kor 1,30; Hbr 2,11).

Zobacz rozdział