J 19,17

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
JEZUS PRZED SWOIMI SĘDZIAMI
Droga krzyżowa i ukrzyżowanie*
19 17 A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota*.


Przypisy

19,17 - (J 19,16b-22) - Por. Mt 27,32-38; Mk 15,23-28; Łk 23,33n.38
19,17 - Aram. Gulgulta oznacza również czaszkę.