J 19,36

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
JEZUS PRZED SWOIMI SĘDZIAMI
Śmierć*
19 36 Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana*.


Przypisy

19,28 - (J 19,28nn) - Por. Mt 27,48nn; Mk 15,36n; Łk 23,46.
19,36 - Wj 12,46.

Zobacz rozdział