J 3,11

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA JAKO SŁOWA, ŚWIATŁOŚCI I ŻYCIA
ŻYCIODAJNA WODA
Nikodem
3 11 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego* nie przyjmujecie.


Przypisy

3,11 - Jezus podkreśla tu świadectwo swoje i Ojca (J 1,1.18; J 3,34; J 8,28), ale wielu świadectwa tego nie przyjęło (J 7,43; J 8,13; J 10,19).

Zobacz rozdział