J 3,28n

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA JAKO SŁOWA, ŚWIATŁOŚCI I ŻYCIA
ŻYCIODAJNA WODA
Jezus a Jan Chrzciciel
3 28 Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem: Ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed Nim posłany. 29 Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem*; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu.


Przypisy

3,29 - Wyraz ten, wzięty z obrazu wyrażającego stosunek Boga do Izraela (Oz 1,2; por. 2 Kor 11,2; Ap 19,7; Ap 21,2), odnosi się do Chrystusa.

Zobacz rozdział