J 3,35

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA JAKO SŁOWA, ŚWIATŁOŚCI I ŻYCIA
ŻYCIODAJNA WODA
Jezus a Jan Chrzciciel
3 35 Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce.


Zobacz rozdział