J 4,54

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA JAKO SŁOWA, ŚWIATŁOŚCI I ŻYCIA
ŻYCIODAJNA WODA
Syn dworzanina
4 54 Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei.


Zobacz rozdział