J 6,4

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA JAKO SŁOWA, ŚWIATŁOŚCI I ŻYCIA
CHLEB ŻYWY
Cudowne rozmnożenie chleba*
6 4 A zbliżało się święto żydowskie, Pascha.


Przypisy

6,1 - Zdarzenie opisane i przez Synoptyków (Mt 14,14-21; Mk 6,34-44; Łk 9,11-17). Znamienne dla J są: 1. uzupełnienia co do okoliczności faktu; 2. uwydatnienie inicjatywy samego Jezusa; 3. związek teologiczny faktu z Eucharystią.

Zobacz rozdział