J 6,45

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA JAKO SŁOWA, ŚWIATŁOŚCI I ŻYCIA
CHLEB ŻYWY
Mowa eucharystyczna
6 45 Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga*. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie.


Przypisy

6,45 - Iz 54,13; Jr 31,33n.

Zobacz rozdział