J 1,41

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA JAKO SŁOWA, ŚWIATŁOŚCI I ŻYCIA
PIERWSZA PASCHA - ŚWIADECTWA I ZNAKI
Świadectwo uczniów
1 41 Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» - to znaczy: Chrystusa.


Najbliższe powiązane czytania

Zobacz rozdział