J 11,50

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA JAKO SŁOWA, ŚWIATŁOŚCI I ŻYCIA
W OSTATNIEJ DRODZE DO JEROZOLIMY
Narada kapłanów
11 50 że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród».


Zobacz rozdział