J 13,35

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
MOWA POŻEGNALNA
Wobec bliskiego rozstania
13 35 Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».


Zobacz rozdział