J 13,27

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
OSTATNIA WIECZERZA
Ujawnienie zdrajcy*
13 27 A po spożyciu kawałka [chleba] wszedł w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: «Co chcesz czynić, czyń prędzej!».


Przypisy

13,21 - Por. Mt 26,20-25; Mk 14,17-21; Łk 22,21nn.

Najbliższe powiązane czytania

Zobacz rozdział