J 14,12

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
MOWA POŻEGNALNA
Do domu Ojca
14 12 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca*.


Przypisy

14,12 - Oni "większych dzieł" dokonają, nadając szerszy zakres nauczaniu Dobrej Nowiny.

Zobacz rozdział