J 17,19

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
MODLITWA ARCYKAPŁAŃSKA CHRYSTUSA
Prośba za uczniów
17 19 A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie*.


Przypisy

17,19 - Jezus jest Kapłanem i Żertwą - to samo przekazuje swoim kapłanom.

Zobacz rozdział